مراحل ثبت نام در سامانه مسکن و راه

1- به آدرس www.maskan.ir وارد سایت می شویم.

2- سامانه تولیدکنندگان مسکن و راه را انتخاب می کنیم.

3- پس از انتخاب گزینه دریافت کد کاربری و رمز عبور و تکمیل فرم مربوطه،کد کاربری و رمز عبور که به آدرس ایمیل فرستاده می شود را دریافت می کنیم.

4- بار دیگر وارد سایت www.maskan.ir و سامانه تولیدکنندگان مسکن و راه شده و با کد کاربری جدید وارد سامانه می شویم.

5- گزینه بروز رسانی اطلاعات شخص حقیقی را تکمیل می کنیم.(در این بخش اسکن کارت ملی و شناسنامه بصورت پیوست الزامی می باشد.)

6- سپس گزینه مشخصات پروانه اشتغال بکار مهندسی را تکمیل می کنیم.(در این بخش نیز اسکن پروانه اشتعال بکار مهندسی بصورت پیوست الزامی می باشد.ضمن اینکه در بخش شماره پروانه عدد اول سمت چپ را صفر 0 قرار می دهیم.به عنوان مثال: 00250-300-32-0)