مسابقه طراحی آرم اجلاس پانزدهم هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور-کرمانشاه تیرماه 1391

احتراماً پیرو هماهنگی هیأت اجرایی برگزاری اجلاس پانزدهم هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مقرر گردید طراحی آرم اجلاس در بین سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به مسابقه گذاشته شود.از علاقه مندان دعوت به عمل می آید ظرف حداکثر دو هفته فایل طرح رابه آدرس ejlas15_kermanshah@yahoo.com ایمیل فرمایند.

شایان ذکر است به طرح منتخب توسط کمیته اجرایی لوح تقدیر و هدیه نفیس در مراسم اختتامیه اجلاس اهدا خواهد شد.