تقدیر و تشکر مدیر کل بحران استانداری بوشهر از ریاست سازمان در خصوص عملکرد هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی