قطعنامه اجلاس چهاردهم هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

چهاردهمين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با عنايت به ماده 102 آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در تاريخ 18 و 19 تيرماه سال 1390 شمسي با دعوت شوراي مرکزي و با حضور اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها و ميهمانان شامل بازرسان ، اعضاي شوراي انتظامي ،‌ معاونان عمراني استانداري‌ها و شهرداران مراکز استان‌ها در سالن اجلاس سران کشورهاي اسلامي و در شهر تهران برگزار گرديد. مراسم افتتاحيه با حضور رياست محترم جمهوري اسلامي ايران ، وزير محترم راه و شهرسازي و مقامات وزارتخانه مذکور آغاز گرديد.

اعضاي حاضر ، ضمن سپاس و امتنان از حضور رياست محترم جمهوري اسلامي ايران و وزير محترم راه و شهرسازي و با تقدير فراوان از تلاش‌هاي بي‌شائبه اعضاي شوراي مرکزي ، هيأت رئيسه شورا و کميته اجرايي اجلاس ، در برگزاري مناسب اجلاس عمومي چهاردهم به انتخاب هيأت رئيسه اجلاس و سپس به استماع بيانات گران‌مايه رياست محترم جمهوري آقاي دکتر احمدي نژاد، وزير محترم راه و شهرسازي ، جناب آقاي مهندس نيکزاد پرداختند.

1. با عنايت به تأکيدمقام معظم رهبري مبني بر تقويت و کارآمد کردن نظام مهندسي و ابلاغ سياست‌هاي کلي نظام در امور شهرسازي و مسکن لازم است شوراي مرکزي نسبت به تدوين برنامه راهبردي و سند چشم‌انداز سازمان اقدام نمايد.

2. با توجه به تأکيد رياست محترم جمهور در سخنان افتتاحيه موارد ذيل که از بيانات ايشان است ، مدنظر شوراي محترم مرکزي قرار گرفته و نسبت به اجرايي کردن اين بندها اقدام نمايد:


الف) شوراي مرکزي آمادگي جهت همکاري با دولت محترم در خصوص حضور فعال در عرصه ارائه خدمات مهندسي هفتگانه به پروژه‌هاي عمراني سطح کشور را پيگيري و اجرايي نمايد.


ب) ضرورت تجديدنظر اساسي در شهرسازي کشور ، ضمن درخواست اصلاح و بازنگري مصوبه اخير کميسيون هم‌ارزي رشته شهرسازي و حفظ شأن و جايگاه موجود به عنوان الزامات و ضروريات تحقق اهداف مربوطه.


پ) توجه به ارکان خانواده در طراحي خانه اسلامي- ايراني.

3. شرکت کنندگان در اجلاس با توجه به نياز سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان ، بر تأسيس پژوهشگاه يا پژوهشکده مهندسي ساختمان تأکيد نمودند.

4. شرکت کنندگان دراجلاس تأکيد سريع بر خريد و يا احداث ساختمان شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با کيفيت مناسب رادارند.

5. با توجه به تأکيد بر سياست‌هاي کلي نظام در امور مسکن مبني بر تأمين مسکن گروه‌هاي کم‌درآمد ، شرکت کنندگان در اجلاس ضمن تأکيد و حمايت از اين سياست بر نظارت و اجراي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان تأکيد دارند.

6. جهت ايمن‌سازي و مقاوم سازي محيط‌هاي شهري کل کشور ، شرکت کنندگان در اجلاس، بر اجرايي‌شدن نظامنامه بهسازي لرزه‌اي و ابلاغ آن از طرف مسئولان وزارت محترم راه و شهرسازي و وزارت کشور تأکيد نمودند.

7. پيرو قطعنامه‌هاي اجلاس دوازدهم و سيزدهم هيأت عمومي ،‌ شرکت کنندگان در اجلاس ،‌ شوراي مرکزي را مکلف مي‌نمايند تاجهت اصلاح و بازگرداندن تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره مطابق مواد60 و 61 آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان اقدام نمايد.

8. به دليل ضرورت بازنگري در تعرفه خدمات مهندسي رشته‌هاي هفتگانه و متناسب سازي آن با وظايف و مسئوليت‌هاي مهندسان و استقرار نظام عادلانه و غير تبعيض‌آميز ارائه خدمات در مهندسي ساختمان ، شوراي مرکزي در فراهم سازي تهيه و اجراي آن اهتمام لازم را معمول دارد.

9. اجرايي شدن تأمين پوشش‌هاي طرح جامع بيمه‌هاي فراگير مهندسي که متضمن کليه خدمات مربوط به اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان باشند ، مورد تأکيد و خواست حاضران است.

10. با توجه به اجراي موفقيت آميز المپياد ورزشي مهندسان در استان اصفهان ، ضمن تشکر از شوراي مرکزي استمرار سالانه اين المپياد ورزشي به صورت فراگير در رشته‌هاي ديگر ، همچنين جهت خواهران مهندس مورد تقاضا است.

11. به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و تعامل نهادهاي دست‌اندرکار ساخت وساز ، تفاهم‌نامه‌اي بين وزارت راه و شهرسازي ، وزارت کشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان براي تدوين روند همکاري درامر اجراي قانون منعقدگردد.

12. شوراي مرکزي مکلف است تا تعرفه خدمات مهندسي نقشه‌برداري ـ ترافيک و شهرسازي را حسب ماده 117 آئين‌نامه نظام مهندسي تدوين و جهت ابلاغ به وزارت محترم راه و شهرسازي ارائه نمايد.

13. اجراي دقيق و کامل ماده 4 قانون نظام مهندسي ساختمان در کليه ساخت و سازها ازجمله شهرهاي جديد ، شهرک‌هاي صنعتي ، کشاورزي وساخت و ساز روستايي توسط شوراي مرکزي پيگيري و موانع آن مرتفع گردد و ترتيبي معمول گردد که اجراي قانون مذکور توسط کليه مراجع صدور پروانه ساختمان از جمله بند 2 ماده 32 نصب‌العين شود.

14. تهيه مقررات ملي در زمينه ترافيک ، نقشه‌برداري و شهرسازي و آئين‌نامه عارضه‌يابي در زمينه ترافيک ساختمان‌ها به عنوان يک نياز ضروري مورد توجه قرار گيرد.

15. بازنگري شيوه‌نامه اجرايي مربوط به تفاهم‌نامه خدمات مهندسان برق در نظارت مربوطه به ويژه تعيين تعرفه خدمات آن به صورت مجزا از ساير خدمات مدنظر باشد.

16. استفاده از ظرفيت‌هاي موجود شهرسازي و اجرايي کردن قانون جامع شهرسازي و الزامات عمومي شهرسازي و پيگيري نتايج اقدامات و عملکرد استان‌ها پيگيري گردد.

17. نتايج آزمون‌هاي ورود به حرفه بررسي شده و از وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و علوم و تحقيقات و فناوري درخواست گردد که در برنامه‌ريزي‌هاي مربوطه با دعوت از سازمان نظام مهندسي ساختمان آن را ملاک عمل قرار دهند و همچنين در نظام برنامه‌ريزي و پذيرش ظرفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي هماهنگي لازم پيرامون اصلاح روند پذيرش دانشجويان و در نظر داشتن تعادل در ظرفيت رشته‌هاي تخصصي متناسب با نياز جامعه در روش‌هاي ارتقاء کيفيت آموزشي صورت پذيرد.

18. نقد و بررسي شيوه‌نامه جديد ارتقاء پايه مهندسان مورد توجه قرار گرفته و از وزارت راه و شهرسازي درخواست شود با حضور نمايندگان سازمان نسبت به بازنگري و رفع اشکالات آن اقدام نمايند.

19. استفاده از خدمات مهندسان کارشناس سازمان نظام مهندسي ساختمان (ماده 27) به جاي کارشناسان رسمي دادگستري در کليه دستگاه‌هاي اجرايي و در امور مربوط به رشته‌هاي هفتگانه ساختمان پيگيري شود.

20. نظر به حمايت از بخش بازرسي فني به عنوان يکي از صلاحيت‌هاي مندرج در ماده 4 آئين‌نامه اجرايي قانون ، اعطاي اين صلاحيت، همچنين در جهت جلوگيري از حوادث ساختماني اعطاي صلاحيت گودبرداري ،‌ ايمني ، آسانسور و تشکيل شرکت‌هاي مميزي انرژي مدنظر قرارگرفته ودر اسرع وقت پيگيري شود.

21. بر اجراي صحيح و کامل قانون موجود نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374 و ضوابط منبعث از آن و تفسيرهاي دقيق و صحيح نسبت به آن تأکيد گرديد.

22. براي ايجاد نظام جامع ساخت و ساز متشکل از نظام فني و اجرايي کشور ، ساخت و ساز شهري و نظام فني روستايي و ساير ساخت و سازها پيگيري دقيق و سريع به انجام رسد.

23.تدوين و پيگيري تصويب ، قانون مسئوليت‌هاي مهندسان ساختمان مدنظر قرارگيرد.

24. ايجاد نهاد حل اختلاف موضوع بند «ت» ماده 114 آئين‌نامه اجرايي در شوراي مرکزي جهت رسيدگي به اختلافات در استانها به انجام رسد.

25. انتخاب بازرسان توسط هيأت مديره با اصلاح ضابطه مربوط ، همزمان با انتخابات هيأت مديره ، صورت پذيرفته ، مدت مأموريت‌هاي آنان به سه سال تغيير يابد و شرايط احراز سمت بازرس نيز تدوين و در آئين‌نامه اجرايي قانون درج شود.

26.با توجه به آمادگي سازمان‌هاي استان‌ها در رعايت الزامات اجراي ساختمان توسط سازندگان ، اجراي کامل اين موضوع و انجام ساخت و ساز توسط اشخاص داراي صلاحيت (دارندگان پروانه اشتغال) به طور جد مورد تأکيد و پيگيري قرارگيرد.

27. اقدام جدي شوراي مرکزي به منظور ايجاد نظام واحد و جامع ساخت و سازدر کشور متشکل از کليه نظام‌هاي موجود ، خواست مؤکد حاضران است.

28. برقراري تناسب تعداد اعضاي هيأت مديره سازمان‌هاي استاني و شوراي مرکزي با تعداد اعضاي سازمان در رشته‌هاي هفتگانه و مسئوليت‌هاي متناظر هر رشته مورد بررسي و اقدام گيرد.

29. ارتقاي کيفيت نشريه شمس و سايت سازمان و فراهم نمودن زمينه‌هاي فعاليت امور بين‌الملل شوراي مرکزي و فعاليت منسجم روابط عمومي سازمان‌ها و ارتقاي فرهنگ عمومي مدنظر قرار گرفته و شوراي مرکزي اقدامات لازم را در اين مورد معمول دارد.

30. شوراي مرکزي تدابير لازم را در جهت انجام تخصصي خدمات مهندسي در بخش‌هاي مختلف توسط دارندگان صلاحيت‌هاي قانوني مربوط در رشته‌هاي هفتگانه معمول نموده اصلاح و ضوابط اجرايي مربوط به آن را به ويژه تبصره 2 ماده 12 آئين‌نامه را پيگيري نمايد.

31. اعضاء هيأت عمومي اجلاس از شوراي مرکزي درخواست دارند نسبت به اجرايي نمودن اهداف کلان چشم‌انداز نظام مهندسي ساختمان اقدام نمايند.

32. تهيه فرمت‌هاي بازبيني (چک‌ليست‌هاي) مربوط به طرح‌هاي بالادست شهري در رشته معماري براي هماهنگي با رشته‌ها و تخصص‌هاي ديگر تهيه شود.

33. برنامه‌ريزي براي اجراي معماري با الگوي اسلامي ـ ايراني خصوصاً در زمينه سيما و منظر شهري به عنوان اصل مهم در ارائه خدمات مهندسي ساختمان موردتوجه قرار گرفته و ترتيب لازم براي اجراي آن توسط شوراي مرکزي معمول گردد. همچنين صيانت آثار باهويت در بافت‌هاي شهري و روستايي در ارائه خدمات مهندسي به جد مورد توجه قرارگيرد تا در راستاي نيل به اهداف کلان کشور در سال جهاد اقتصادي موجب حفظ ثروت‌هاي ملي معماري گردد.