بهینه شدن ساختار پرتال سازمان ، همزمان با عید سعید قربان

باپیگیری های صورت گرفته از سوی ریاست سازمان و واحد IT و به درخواست اعضای محترم ، همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان ساختار بهینه شده ای بر مبنای دسترسی سریعتر و ساده تر کاربران بدون انجام عملیات جستجو به تازه های خبری و اطلاعیه ها در پرتال سازمان اضافه گردید.