کسب مقام دوم رشته مکانیک در آزمون های ورود به حرفه مهندسان خرداد ماه  1389 توسط

آقای مهندس محمد مفیدی فرد

 

آقای مهندس محمد مفیدی فرد، کسب مقام دوم رشته مکانیک ، در آزمون های ورود به حرفه مهندسان خرداد ماه 1389 را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض نموده و امید آن داریم در آینده شاهد افتخارآفرینی روزافزون شما در سایر عرصه های سازندگی باشیم.

 

علیرضا سنائی دشتی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

 

 

معرفی اسامی نفرات برتر آزمون های ورود به حرفه مهندسان خرداد ماه 1389