کمیته امداد امام خمینی (ره) همه ساله در ایام
ماه مبارک رمضان در سه موضوع ذیل و با هدف ترویج فرهنگ الهی اطعام و افطاری ، اکرام
وایتام و دید و بازدید از خانواده های ایتام و نیازمندان و زمینه سازی جهت شرکت
مدیران و مسئولین و افراد خیر و نوع دوست جامعه در حل مشکلات مادی و معنوی ایتام و
نیازمندان تحت پوشش در سال جاری ، از شما دعوت به عمل می آورد که در این امر خیر
شرکت فرمائید.اطلاعات بیشتر به پیوست می باشد.


تصویر نامه