ضمن عرض تسلیت بمناسبت درگذشت نابهنگام آقای دکتر غلامرضا دهدشتی دکترای سازه و استاد دانشگاه خلیج فارس به اطلاع می رساند به همین مناسبت روز دوشنبه 20/2/89 ساعت 11 لغایت 13 مراسم یادبودی در مسجد دانشگاه خلیج فارس برگزار می گردد. لذا از کلیه مهندسین جهت شرکت در جلسه مذکور دعوت بعمل می آید.