اطلاعیه ثبت نام جهت کاندیدای انتخابات هیئت رئیسه گروه های تخصصی دوره پنجم

در اجرای ماده 16 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 77 الی 80 آیین نامه اجرایی ، بدینوسیله از کلیه اعضاء اصلی محترم رشته های (عمران-معماری- مکانیک- برق- شهرسازی) جهت اعلام داوطلبی شرکت در انتخابات هیئت رئیسه گروه های تخصصی دوره پنجم درخواست می شود در صورت داشتن شرایط ذیل از تاریخ 26/10/88 تا تاریخ 4/11/88 جهت ثبت نام و ارائه مدارک لازم به واحد خدمات مهندسی سازمان مراجعه فرمائید.

ضمناً اسامی واجدین شرایط در تاریخ 08/11/88 اعلام می گردد.

برگزاری انتخابات در روز یکشنبه11/11/88 از ساعت 9:00 صبح الی 15:00 بعدازظهر در محل ساختمان شماره 3 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر صورت خواهد گرفت.

داشتن کارت معتبر عضویت جهت ثبت نام و دادن رأی الزامی است.

شرایط لازم جهت ثبت نام :

1-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2-عدم اشتهار به فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

3-نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی و معاند با نظام اسلامی .

4- دارا بودن التزام در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون جمهوری اسلامی ایران.

5-عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر.

6-عدم محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا در 5 ساله اخیر.

7- دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای و داشتن حسن شهرت اجتماعی در کار مهندسی و رعایت اخلاق و شئونات حرفه ای.

8- دارا بودن پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر نظارت و طراحی (کد اصلی).

9- حضوری مؤثر و مستمر در جلسات و فعالیتهای فوق برنامه در طول دوره .

مدارک لازم جهت ثبت نام:

1- تکمیل فرم ثبت نام

2- کپی پروانه اشتغال بکار معتبر

3- کپی کارت عضویت معتبر

فرم ثبت نام

تبصره: اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشد.