اعزام هیأت تجاری اقتصادی با محوریت خدمات فنی و مهندسی و مصالح ساختمانی و خشکبار به کشورهای تونس و الجزایر در مورخ 25 آبان ماه لغایت اول آذر ماه سال جاری

متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به صندوق توسعه صادرات غیر نفتی فارس تلفن 2233284 راهنمایی گردند