اجرای شیوه نامه آبفا در سازمان

به اطلاع مهندسین مکانیک می رساند با پیگیری های به عمل آمده توسط گروه تخصصی مکانیک و حمایت هیأت مدیره محترم سازمان به زودی شاهد اجرای شیوه نامه آبفا در سازمان خواهیم بود. این شیوه نامه که بر اساس تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو تنظیم شده است، چشم انداز و اهداف زیر را دنبال خواهد کرد :

1- اجرای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان.

2- اجرای استاندارد شبکه آب و فاضلاب داخلی اماکن.

3- اجرای کلیه دستورالعمل ها و رویه های ابلاغ شده از طرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو در خصوص مصرف بهینه آب.

4- اجرای نظام منسجم نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب بر اساس دستورالعمل ها و رویه های ابلاغ شده از طرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو.

5- جداسازی آب خاکستری از فاضلاب اماکن جهت بهره برداری.

6- سازماندهی مجریان تاسیسات.

نظر به مراتب فوق با تصویب هیأت مدیره محترم دفتر بازرسی آبفا با مرکزیت دفتر کنترل و نظارت گاز کار خود را آغازخواهد نمود و در این راستا نیاز است که مهندسین مکانیک دوره های آموزشی لازم را طی نمایند که در این خصوص اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.در پایان فایل PDF شیوه نامه جهت اطلاع مهندسین محترم به پیوست ارائه می گردد.

شیوه نامه