احتراماً به پیوست تصویر نامه ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور در خصوص نصب بخاری گازی در مدارس به اطلاع می رساند جهت گرمایش در مدارس از سیستم های مرکزی یا پکیج استفاده گردد.

تصویر نامه