جلسه با موضوع برگزاری دوره آموزشی در خصوص دودکش ها و تهویه ساختمانها و آشنایی با محصولات محفظه احتراق بسته

به اطلاع مهندسین مکانیک کددار می رساند در تاریخ 93/10/25 جلسه ای با موضوع برگزاری دوره آموزشی در خصوص دودکش ها و تهویه ساختمانها و آشنایی با محصولات محفظه احتراق بسته در ساختمان سالن ابوشهر واقع در میدان نیروی انتظامی روبرو یگان ویژه راس ساعت 9 الی 12 صبح برگزار خواهد شد.لازم به ذکر است بعد از اتمام جلسه پذیرایی به صرف ناهار انجام می پذیرد.