سمینار آموزشی مناسب سازی ساختمان های مسکونی و عمومی

به منظور سهولت دسترسی افراد دارای معلولیت

بدینوسیله به اطلاع می رساند، سمینار آموزشی مناسب سازی ساختمان های مسکونی و عمومی به منظور سهولت دسترسی افراد دارای معلولیت، با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تاریخ 12 آذر ماه سال جاری در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهران برگزار می گردد. علاقمندان جهت شرکت در این همایش می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 6-88255942 (داخلی 355) تماس حاصل نمایند.