همایش فناوری نوین در ساخت و ساز شهری

زمان برگزاری: 19 و 20 دی ماه 1391

مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک

آدرس مراجعه اعضای سازمان جهت ثبت نام:  www.hamayeshse.ir