مرکز بین المللی پژوهش هنر و معماری و دانشگاه متروپلیتن لندن برگزار می کند:

کنفرانس بین المللی"معماری تعامل گرا" با رویکرد به معماری در تعامل با شهر و شهروندان

 

زمان برگزاری: 26 و 27 آذر ماه 1390

مکان برگزاری: تهران

تصویرنامه