ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(SEE6)

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله،ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله را برگزار می کند:

تاریخ برگزاری کنفرانس:26-28/02/1390

مکان برگزاری کنفرانس: تهران،ایران

آخرین مهلت ثبت نام اول در کنفرانس تا تاریخ 19/12/89 تمدید گردید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس www.see6.ir

مراجعه نمایید.

ایمیل: info@see6.ir

تلفن دبیرخانه:22830830-021

فکس دبیرخانه: 22299479-021