دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت
ساختمان

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه : 12/05/89
الی 15/05/89

محل نمایشگاه:
محل دائمی نمایشگاه بین
المللی تهران


گروه نمایشگاهی:
ساختمان تاسیسات، عمران، معماری

برگزار کننده: اتاق تعاون مرکزی ج 11 و شرکت بین المللی
بازرگانی و نمایشگاهی تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت

www.iranconfair.ir
مراجعه نمایید.