اولین کنفرانس مدیریت سیلاب های شهری

کنفرانس مدیریت سیلاب های شهری با هدف شناسایی چالش های موجود در امر مدیریت سیلاب های شهری و دستیابی به راهکارهای مناسب برای بهبود و ارتقای این روابط و همچنین ارایه تکنیک ها، نظریات علمی و تجارب موجود در این حوزه با حمایت کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه وزارت نیرو و سازمان مدیریت بحران کشور و با مشارکت پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس و همکاری سایر دانشگاه ها و انجمن ها و سازمان های فعال دراین حوزه، از تاریخ 11/05/89 الی 13/05/89 در تالار اجتماعات دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

همزمان با برگزاری کنفرانس یک نمایشگاه تخصصی در عرصه سیلاب های شهری با مشارکت شرکت های ارائه دهنده خدمات مشاوره و پیمانکاری در این رشته نیز تدارک دیده شده است.

جزئیات برنامه و محورهای آن در سایت www.apnconsult.ir/uswm قابل دسترسی است.

نشانی دبیرخانه شماره 1: تهران، بزرگراه آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی، پژوهشکده مهندسی آب

تلفکس: 82883998     صندوق پستی: 156- 14115  نشانی پست الکترونیک :   weri@modares.ac.ir

نشانی دبیرخانه شماره 2: تهران، بلوار ارتش ، جاده سوهانک، خیابان حسین سوهانی، خیابان عرفاتی، شماره 2

کدپستی: 47443- 19557  تلفن: 22441941  تلفکس: 22458551  نشانی پست الکترونیک :    info@apnconsult.ir