ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

موضوع : فراخوان مقاله جهت همایش صاردات خدمات فنی و مهندسی

احتراما به استحضار می رساند همایش ملی بررسی راهکارهای صادرات خدمات فنی و مهندسی، روز چهارشنبه مورخ 27/08/1388 در شهر تاریخی و زیبای اصفهان برگزار می گردد لذا از حضور علاقمندان دعوت می گردد تا تاریخ 19/06/1388 اصل مقاله خور را به همراه فایل مربوطه حداکثر در 15 صفحه کاغد و فونت 14 نرم افزار (word) به آدرس: اصفهان فلکه فیض اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان و یا از طریق آدرس eccim.webmaster@gmail.com  ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.eccim.com مراجعه و یا با تلفن 6618905 دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمائید. ضمنا محورهای همایش بشرح ذیل می باشد:

-نقش صدور خدمات فنی و مهندسی در تولید ناخالص داخلی کشور

-مکانیسم های توسعه بازارهای بین المللی برای حضور خدمات فنی و مهندسی ایران

-کارآفرینی و اشتغال از طریق گسترش صادرات خدمات و مهندسی

-کمیت و کیفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی و نقش آفرینی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی

-بررسی سهم پتانسیل های به الفعل و به القوه خدمات فنی و مهندسی در رشد اقتصادی کشور

-نقش شرکت های فنی و مهندسی در توسعه صنعتی و استانداردهای داخلی و بین المللی

-موانع و چالش های صادرات خدمات فنی و مهندسی و راهکارهای آن

قابل ذکر است به مقالات برگزیده علاوه بر هزینه اسکان جوایز نفیسی تعلق خواهد گرفت.

دکتر مهرزاد خلیلیان

دبیر کل