شرایط جدید متقاضیان دوره آموزشی راههای جلوگیری از هدررفت انرژی و رسیدن به تجریه اروپا در طراحی،اجرا و نظارت ساختمان های سبز

به اطلاع می رساند با توجه به تمدید مهلت ثبت نام علاقه مندان دارای شرایط ذکر شده در نامه پیوست می توانند حداکثر تا تاریخ 08/07/93 به واحد آموزش سازمان مراجعه نمایند.