اعلام نتایج آزمون رشته معماری طراحی اسفندماه 1391

قابل توجه شرکت‌کنندگان آزمون رشته معماری طراحی اسفند 1391

دفتر مقررات ملّی ساختمان طی اطلاعیه ای ضمن پوزش از تأخیر به‌وجود آمده در اعلام نتایج آزمون رشته معماری (طراحی) اسفندماه 1391 که به دلیل جابجایی در ساختمان مرکز آزمون و به منظور حفاظت از برگه‌های آزمون به وجود آمده بود، اعلام نمود که مراحل تصحیح برگه‌های آزمون مذکور دردست اقدام می باشد و نتایج آن حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری از طریق سامانهwww.inbr.ir اعلام خواهد شد.