ارائه درخواست مصاحبه

 قابل توجه شرکت کنندگان آزمون آذرماه 90 که نتایج آزمون آنها « دردست بررسی » اعلام گردیده است

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان آزمون آذرماه90 که نتایج آنها « دردست بررسی » اعلام گردیده است می‌رساند، نامبردگان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ارائه درخواست مصاحبه و شرایط آن به وب سایت اینترنتی موسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان و شهرسازی مجری برگزاری جلسات مصاحبه به آدرس: www.azmonmhud.com مراجعه نمایند.

مرجع اطلاعیه: دفتر امور مقررات ملی ساختمان(

http://inbr.ir/News/uNew.aspx?ID=101
)