تاریخ برگزاری آزمون ورود به حرفه  مهندسان و پایان مهلت ثبت نام

قابل توجه داوطلبان آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، حرفه‌اي كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صلاحيت معماران تجربي

پيرو اطلاعيه مورخ 4/5/90 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت در آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، حرفه‌اي كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صلاحيت معماران تجربي مي‌رساند، آزمونهاي موصوف در پايان آبانماه سال جاري بطور همزمان در سراسر كشور برگزار مي‌شود. آخرين مهلت ثبت‌نام شركت در آزمونهاي ياد شده پايان شهريور ماه سالجاري( 31/6/90) مي‌باشد. اين اطلاعيه بمنزلۀ ابلاغ رسمي به ادارات كل مسكن و شهرسازي و سازمانهاي نظام مهندسي استانها و سازمان سنجش آموزش كشور مي‌باشد.

مرجع اطلاعیه: دفتر امور مقررات ملی ساختمان( http://inbr.ir/News/uNew.aspx?ID=79 )