تمدید مهلت ثبت نام در آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت معماران تجربی

پیرو اطلاعیه مورخه 2/6/90 در خصوص ثبت نام در آزمونهای ورود به حرفه مهندسان،کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت معماران تجربی به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در آزمونهای یاد شده می رساند مهلت ثبت نام تا پایان وقت روز جمعه مورخ 15/7/1390 تمدید گردید.

ضمناً خاطر نشان می سازد این تاریخ آخرین مهلت ثبت نام بوده و تمدید نخواهد شد.

مرجع اطلاعیه: دفتر امور مقررات ملی ساختمان( http://inbr.ir/News/uNew.aspx?ID=81 )