قابل توجه شركت كنندگان آزمون ورود به حرفه مهندسان اسفندماه 89

پيرو اعلام نتايج آزمون ورود به حرفه مهندسان اسفندماه 89، به اطلاع مي‌رساند افرادي كه نتيجه آزمون آنها در ‌وب‌سايت اعلام نتايج آزمون «در دست بررسي» درج گرديده است، جهت كسب اطلاعات بيشتر به اداره كل مسكن و شهرسازي استان خود مراجعه نمايند.

مرجع اطلاعیه: دفتر امور مقررات ملی ساختمان( http://inbr.ir/News/uNew.aspx?ID=63 )