برنامه دوره آموزشی تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها

نام دوره

روز و تاریخ(شروع کلیه کلاسها ساعت 8 صبح می باشد) آزمون
سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه روز تاریخ ساعت
تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها(مبحث 17) 17/12/89     دوشنبه 23/12/89 16:30
  18/12/89  
    19/12/89

 

هزینه برگزاری دوره ها مبلغ 000/500 ریال می باشد که می بایست به حساب 1765800203002 بانک سپه بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر واریز شود.

جهت ثبت نام تا روز شنبه مورخ 14/12/89 به واحد آموزش سازمان مراجعه نمائید.

کلیه کلاس ها در مرکز آموزش سازمان واقع در خیابان فردوسی(پل پوردرویش) برگزار می گردد.

آزمون دوره در سالن امتحانات مدرسه راهنمایی 22 بهمن واقع در خیابان توحید(روبروی دفتر کنترل و نظارت گاز سازمان) برگزار می گردد.