قابل توجه کلیه داوطلبین آزمون مورخ 5 و 6 اسفندماه

ضمن یادآوری جهت الزام همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون و کارت عضویت نظام مهندسی، جهت حضور در جلسه به اطلاع می رساند آن دسته از داوطلبان آزمون که موفق به دریافت کارت عضویت نگردیده اند،جهت دریافت آن می توانند از ساعت 7:30 الی 13:15 به ساختمان شماره 3 نظام مهندسی واقع در خیابان توحید مراجعه نمایند.