اطلاعیه
تاریخ برگزاری و شروع ثبت نام آزمون اسفند ماه سال 1389

وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي مواد26،21،11و28 آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اقدام به برگزاري « آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه) در رشته‌هاي
معماري، شهرسازي، عمران (نظارت و محاسبات)، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، نقشه برداري و ترافيك براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي و همچنين آزمون حرفه‌اي كاردانهاي فني ساختمان در رشته‌هاي معماري، عمران، مكانيك، برق، نقشه برداري، شهرسازي براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به كار كارداني (پايه‌‌هاي يك، دو و سه) و آزمون تعيين صلاحيت حرفه‌اي معماران تجربي براي متقاضيان پروانه اشتغال به كار تجربي» در تاريخهاي
5 و 6 اسفندماه سال‌1389 مي‌نمايد.
ثبت‌نام اين آزمونها از تاريخ 13/9/89 آغاز و تا تاريخ 19/10/89 ادامه خواهد داشت. لازم بذكر است ثبت‌نام آزمونهاي مهندسان و كاردانهاي فني به صورت
الكترونيكي واز طريق وب‌سايت اين دفتر به آدرس‌هاي: www.INBR.ir و www.maskan-sakhteman.ir و يا وب سايت شوراي مركزي به آدرس www.irceo.org و براي معماران تجربي از طريق مراجعه به كانون كاردانهاي فني ساختمان استان مي‌باشد. متقاضيان ضروريست قبل از انجام ثبت نام راهنما و دستورالعمل ثبت نام را با دقت مطالعه نمايند.

 دفتر امور مقررات ملّي ساختمان