قابل توجه مهندسینی که در دوره های آموزشی قبل شرکت کرده اند

پیرو ابلاغ شیوه نامه اجرایی نحوه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی به شماره 43686/420 مورخ 27/8/88 و انجام تغییرات در عوامل موثر در تمدید  و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی و اعلام تعداد دوره های آموزشی جهت ارتقاء پایه، نظر به استعلامات مکرر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها مبنی بر تعیین تکلیف برای مهندسانی که به استناد دستورالعمل های صادره قبل و در جهت رعایت شرایط دستورالعمل های مذکور نسبت به گذراندن دوره های آموزشی اقدام نموده و باتوجه به اعتبار دوره های آموزشی به مدت 3 سال منتظر تکمیل سنوات سابقه کار لازم جهت ارتقاء پایه بوده اند، به اطلاع می رساند شرایط و ضوابط مربوط به ارتقاء پایه برای مهندسانی که در زمان اعتبار دستورالعمل های مربوطه شرایط ارتقاء پایه را مطابق شرایط آن دستورالعمل احراز لیکن زمان تکمیل سنوات سابقه کار جهت ارتقاء پایه پروانه و مراجعه ایشان بعد از مدت اعتبار آن دستورالعمل ها می باشد، در جهت رعایت حقوق مهندسان، برای ارتقاء پایه نامبردگان همان شرایط دستورالعمل های مذکور، مشروط به وجود اعتبار دوره های آموزشی در زمان مراجعه، ملاک عمل خواهد بود.