شرکت میلان افزار با سابقه چندین ساله در امر تحقیق و پژوهش، اولین مرکز بهینه سازی در صنعت ساختمان و تولید نرم افزار و انتشارات کتب عمرانی و ناشر اولین فصلنامه تخصصی برآورد می باشد. جهت مشاهده لیست کلیه نرم افزارها و کتب منتشره به آدرس www.milan-afzar.com مراحعه نمائید.