پرداخت هزینه رفت و برگشت بازدید از نمایشگاه های تخصصی صنعت ساختمان مشهد

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

در راستای اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در بخش رفاهی و با هدف ترویج و ارتقاء فرهنگ و صنایع جدید ساختمان سازی و به منظور شرکت اعضاء محترم در نمایشگاه های صنعت ساختمان که داخل کشور برگزار می گردد تسهیلاتی را با شرایط ذیل در نظر گرفته است:

تاریخ برگزاری نمایشگاه های تخصصی صنعت ساختمان در مشهد:

دومین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فنآوری های نوین صنعت ساخت از تاریخ 15/09/1391 الی 19/09/1391

بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان و تأسیسات و تجهیزات جانبی از تاریخ 15/09/1391 الی 19/09/1391

نهمین نمایشگاه بین المللی مسکن، انبوه سازان و فرصتهای سرمایه گذاری از تاریخ 15/09/1391 الی 19/09/1391

مبالغ کمک هزینه های اعطائی از سوی سازمان جهت حضور در نمایشگاه های مذکور:

پرداخت هزینه رفت و برگشت بلیط هواپیما در زمان برگزاری نمایشگاه

مستندات لازم دال بر شرکت در نمایشگاه و ارائه به سازمان جهت دریافت کمک هزینه شامل موارد ذیل می باشد:

اصل بلیط هواپیما به همراه ته سوش پرواز

یادآوری می گردد بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده، پرداخت کمک هزینه سفر جهت تورهای نمایشگاهی برای هر عضو فقط یکبار در سال می باشد.