پرداخت کمک هزینه رفت یا برگشت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

با توجه به برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ 12 الی 22 اردیبهشت سال جاری کمیته رفاه سازمان در نظر دارد به عنوان کمک هزینه حضور در نمایشگاه فوق به میزان مبلغ یک بلیط هواپیما به اعضاء کددار خود پرداخت نماید.

*مدارک مورد نیاز جهت اخذ کمک هزینه: ارائه اصل بلیط رفت یا برگشت هواپیما پس از بازگشت از نمایشگاه در محدوده ی تاریخ های مذکور به همراه ته سوش کارت پرواز، به سازمان الزامی می باشد.

* مهلت ثبت نام: جهت استفاده از تسهیلات فوق مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 14/02/91 می باشد.

* مهلت پرداخت تسهیلات: حداکثر مهلت پرداخت تسهیلات فوق 20 روز پس از پایان نمایشگاه می باشد.