تورزمستانه سپیدان به مناسبت روز مهندس

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

کلیه اعضاء کددار محترم جهت استفاده از کمک هزینه تور زمستانه سپیدان به مناسبت روز مهندس در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخه های 4 و 5/12/90 توسط آژانس مسافرتی و تفریحی گلوبال برگزار می گردد، می توانند جهت نام نویسی و استفاده از تور مذکور تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 27/11/90 به آژانس فوق مراجعه نمایند.

آدرس آژانس گلوبال: بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری، روبروی اداره پست مرکزی

 تلفن های تماس: 15-2541814 و 2523041

ضمناً مبلغ اعطائی به هر عضو جهت تور فوق با ارائه معرفی نامه ممهور شده به مهر آژانس مذکور و پس از برگزاری تور مورد نظر 000/500/1 ريال می باشد

*توجه: کلیه اعضائی که در طول سال جاری از مزایای کمک هزینه تورهای نمایشگاهی صنعت ساختمان کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی استفاده نموده اند، از کمک هزینه تور مذکور برخوردار نمی گردند.