دریافت بلیط سینما بهمن

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

جهت اخذ بلیط سینما می توانید به واحد امور رفاهی ورزشی سازمان واقع در ساختمان شماره 3 مراجعه نمائید.

ضمناً جهت دریافت بلیط حضور خود شخص به همراه کارت عضویت معتبر الزامی می باشد.