شرایط استفاده از کمک هزینه شرکت در نمایشگاههای صنعت ساختمان خارج از کشور

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

در راستای اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در بخش رفاهی و با هدف ترویج و ارتقاء فرهنگ و صنایع جدید ساختمان سازی و به منظور شرکت اعضاء محترم در نمایشگاه های صنعت ساختمان که در کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی برگزار می گردد تسهیلاتی را با شرایط ذیل در نظر گرفته است:

تاریخ و محل برگزاری نمایشگاهها:

(الف): بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ساختمان، مصالح ساختمانی و پیمانکاری کشور ترکیه (آنکارا) از تاریخ 31/06/90 الی 03/07/90

(ب): هفدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان، مصالح ساختمانی و پیمانکاری کشور ترکیه (ازمیر) از تاریخ 21/07/90 الی 24/07/90

(ج): نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان BIG5 (دبی) کشور امارات متحده عربی از تاریخ 30/08/90 الی03/09/90

مبالغ کمک هزینه های اعطائی از سوی سازمان جهت حضور هر عضو در هر کدام از نمایشگاههای مذکور:

* مبالغ در نظر گرفته شده جهت کمک هزینه شر کت در نمایشگاههای موارد (الف) و (ب) کشور ترکیه به شرح ذیل می باشد:

1- اعضای دارای پروانه اشتغال بکار تا پایان سال 81 مبلغ 000/000/4 ريال

2- اعضای دارای پروانه اشتغال بکار از اول سال 81 الی پایان سال 87 مبلغ 000/500/3 ريال

3- اعضای دارای پروانه اشتغال بکار از اول سال 88 به بعد مبلغ 000/000/3 ريال

* مبالغ در نظر گرفته شده جهت کمک هزینه شر کت در نمایشگاههای مورد (ج) نمایشگاه BIG5 دبی به شرح ذیل می باشد:

1- اعضای دارای پروانه اشتغال بکار تا پایان سال 81 مبلغ 000/500/3 ريال

2- اعضای دارای پروانه اشتغال بکار از اول سال 82 الی پایان سال 87 مبلغ 000/000/3 ريال

3- اعضای دارای پروانه اشتغال بکار از اول سال 88 به بعد مبلغ 000/500/2 ريال

مستندات لازم دال بر شرکت در نمایشگاه و ارائه به سازمان جهت دریافت کمک هزینه شامل موارد ذیل می باشد:

(الف): کپی و اصل گذرنامه با درج خروجی و ورودی مبنی بر حضور در تاریخ برگزاری نمایشگاههای مذکور

(ب): ارائه تصویر قرارداد با آژانس مسافرتی و اصل بلیط هواپیما

* توجه:

– حضور عضو در مدت برگزاری نمایشگاههای مذکور در کشورهای فوق (حداقل 1 روز) الزامی می باشد.

– اعضاء جهت انتخاب آژانس مسافرتی به منظور شرکت در نمایشگاه مختار می باشد.

* یادآوری می گردد بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده، پرداخت کمک هزینه سفر جهت تورهای نمایشگاهی خارج از کشور برای هر عضو فقط یکبار در سال می باشد.