برگزاری مسابقات ورزشی
به مناسبت روز مهندس

از کلیه اعضاء سازمان که علاقمند به شرکت در مسابقات ورزشی رشته های فوتسال (درقالب تیم های 8 نفری)، بسکتبال و شنا که به مناسبت روز مهندس برگزار می گردد دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ 01/11/88 جهت ثبت نام به واحد امور رفاهی سازمان واقع در ساختمان شماره 3 آقای نادری مراجعه نمایند.