مرحله اول الزام انجام مطالعات ژئوتکنیک از تاریخ 15/02/1392 در شهرهای کنگان،برازجان و گناوه

 

به: کلیه مهندسان عمران عضو سازمان

موضوع: مرحله اول الزام انجام مطالعات ژئوتکنیک از تاریخ 15/02/1392 در شهرهای کنگان،برازجان و گناوه

با سلام

احتراما پیرو نامه شماره 17512/ن م مورخه 06/12/91 و بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مباحث دوم و هفتم مقررات ملی ساختمان و لزوم مستند سازی اطلاعات فنی در طرح و اجرای ساختمانهای شهری و به منظور بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و اطمینان از ایمنی، آسایش و صرفه اقتصادی در اجرا و کنترل آن در بحث های مربوط به طرح و اجرای آماده سازی زمین، پی سازی، گودبرداری و سازه های نگهبان، بدینوسیله با عنایت به هماهنگی های انجام شده قبلی در این خصوص به استحضار می رساند، جهت ساختمانهای با تاریخ دستور تهیه نقشه 15/02/92 به بعد، انجام مطالعات ژئوتکنیک بر مبنای مجموعه ضوابط اجرایی مطالعات ژئوتکنیک در مرحله اول، برای ساختمان های دارای 6 سقف و بیشتر و ساختمان های دارای زیر زمین با هر تعداد طبقه در شهرهای کنگان، برازجان وگناوه لازم الاجرا می باشد.

خاطر نشان می سازد، رعایت وظایف مربوط به دفاتر مهندسی مندرج در این مجموعه ضوابط به عهده مسئولین محترم دفاتر مهندسی می باشد.ضمناً به منظور سهولت دسترسی کلیه اعضاء محترم، فایل PDF این مجموعه ضوابط در سایت اینترنتی این سازمان به آدرسwww.bushehr-nezam.ir موجود می باشد.

 

 

تصویر نامه