به: کلیه مهندسان عمران عضو سازمان

موضوع: مرحله اول الزام استفاده از بتن آماده و کنترل کیفی بتن از تاریخ 15/02/1392

با سلام

احتراماً، نظر به مصوبه هیئت مدیره سازمان و بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مباحث دوم و نهم مقررات ملی ساختمان و لزوم مستند سازی اطلاعات فنی در طرح و اجرای ساختمانهای شهری و به منظور بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و اطمینان از ایمنی، آسایش و صرفه اقتصادی در اجرا و کنترل آن، بدینوسیله با عنایت به هماهنگی های انجام شده قبلی در این خصوص به استحضار می رساند، جهت ساختمانها با تاریخ دستور تهیه نقشه 15/02/92 به بعد میباشد، استفاده از بتن آماده و کنترل کیفی بتن بر مبنای مجموعه ضوابط اجرایی کنترل کیفی بتن در مرحله اول، برای ساختمانهای دارای 5 سقف و بیشتر و ساختمانهای دارای زیرزمین با هر تعداد طبقه در شهرهای بوشهر و عالیشهر لازم الاجرا می باشد.

خاطر نشان می سازد کنترل رعایت ضوابط فوق، به عهده مهندس ناظر سازه میباشد. ضمناً به منظور سهولت کلیه اعضا محترم، فایل PDF این مجموعه ضوابط در سایت اینترنتی این سازمان به آدرس www.bushehr-nezam.ir موجود می باشد.

 

تصویر نامه