اضافه شدن یک باشگاه ورزشی دیگر به باشگاههای قبلی بانوان

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان

به اطلاع کلیه اعضاء کددار محترم سازمان می رساند، در جهت رفاه حال مهندسین و خانواده های آنان و استفاده مطلوبتر از خدمات باشگاههای ورزشی، باشگاه ورزشی ایروبیک بانوان حنا از ابتدای شهریور ماه سال جاری به باشگاههای قبلی اضافه گردیده که اعضاء محترم می توانند همانند قوانین دریافت معرفی نامه مطابق باشگاههای قبلی در بازه زمانی مشخص شده، هرماه به واحد امور ورزشی سازمان واقع در طبقه اول ساختمان شماره 3 سازمان جهت اخذ معرفی نامه مراجعه نمایند./

آدرس باشگاه فوق به شرح ذیل می باشد:
بوشهر، خیابان فرودگاه، کوچه حاج نجف، نبش کوچه دوم سمت راست (بدر 3)