تمرینات تیم والیبال

قابل توجه کلیه اعضاء (مرد) کددار و بدون کد سازمان:

از کلیه علاقه مندان به رشته ورزشی والیبال دعوت به عمل می آید جهت حضور در تمرینات تیم مذکور در روزها و ساعات اعلامی به آدرس ذیل مراجعه فرمایند./

روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 21:00 الی 22:30

روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 19:30 الی 21:00

آدرس:

خیابان بهشت صادق – تقاطع پارک آزادگان – پشت سالن ورزشی حجاب – سالن انقلاب خانه والیبال استان بوشهر