ثبت نام جهت کلاسهای آموزش اختصاصی تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی

قابل توجه کلیه اعضاء (مرد و زن) کددار و بدون کد سازمان:

از علاقه مندان به رشته ورزشی تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی دعوت به عمل می آید جهت ثبت نام برای حضور در کلاسهای آموزش اختصاصی رشته مذکور تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 11/03/92 به ساختمان شماره 3 سازمان واحد طبقه اول، واحد امور رفاهی – ورزشی مراجعه نمایند.

* توجه: روزها و ساعات تشکیل تمرینات پس از ثبت نام از طریق سایت و سامانه پیامک سازمان به نفرات ثبت نام شده اعلام می گردد.