ثبت نام جهت برگزاری مسابقات شنا به مناسبت روز مهندس

قابل توجه کلیه اعضاء (مرد) کددار سازمان:

با توجه به برگزاری یک دوره مسابقه شنا به مناسبت روز مهندسی در 5 رده سنی بین اعضاء و فرزندان آنها، از کلیه علاقه مندان به شرکت در مسابقه مذکور دعوت بعمل می آید، جهت ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 08/12/91 به طبقه فوقانی ساختمان شماره 3 سازمان واحد امور ورزشی مراجعه نمایند. ضمناً در روز برگزاری مسابقه استخر جهت استفاده اعضاء تعطیل می باشد.

* رده های سنی به شرح ذیل می باشد:

– رده سنی مهندسین از 25 الی 35 سال

– رده سنی مهندسین از 36 الی 45 سال

– رده سنی مهندسین از 46 سال به بالا

– رده سنی فرزندان از 10 الی 15 سال

– رده سنی فرزندان از 16 الی 20 سال

* توجه:

1- مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 08/12/91 بوده و به هیچ عنوان تمدید نمی گردد.

2- با توجه به لزوم ارسال لیست اسامی ثبت نام شده یک روز قبل از مسابقه به عوامل برگزار کننده، فقط کسانیکه تا تاریخ ذکر شده نام نویسی نموده اند قادر به شرکت در مسابقه فوق می باشند

3- جهت ثبت نام فرزندان در هر دو رده سنی ارائه کپی صفحه اول و دوم شناسنامه فرزند مورد نظر الزامی می باشد

روز، ساعت و مکان برگزاری مسابقه به شرح ذیل می باشد:

محل برگزاری مسابقه: استخر دلفین نیروی دریائی ارتش

روز برگزاری مسابقه: روز جمعه مورخه 11/12/91

ساعت برگزاری مسابقه: رأس ساعت 30/11 لغایت 30/12