اضافه شدن یک سانس دیگر به سانسهای قبلی تمرینات تیم والیبال سازمان

قابل توجه کلیه اعضاء (مرد) کددار و بدون کد سازمان:

از کلیه علاقه مندان به رشته ورزشی والیبال دعوت به عمل می آید جهت حضور در تمرینات تیم مذکور در روزها و ساعات اعلامی به آدرسهای ذیل مراجعه فرمایند.

روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت 21:30 الی 23:00 سالن ورزشی کوثر اداره کل آموزش و پرورش شهرستان بوشهر به آدرس ذیل:

میدان قدس (شهربانی) جنب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر – سالن ورزشی کوثر اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 19:30 الی 21:00 سالن خانه والیبال استان بوشهر به آدرس ذیل:

خیابان بهشت صادق – تقاطع خیابان توحید – پشت سالن ورزشی حجاب – خانه والیبال استان بوشهر