اخذ معرفی نامه جهت شرکت در کلاسهای جودو و دفاع شخصی جهت اعضاء مرد کددار عضو سازمان

قابل توجه کلیه اعضاء (مرد) کددار سازمان:

کلیه علاقه مندان به رشته ورزشی جودو و دفاع شخصی جهت اخذ معرفی نامه برای شرکت نمودن در تمرینات هیئت جودوی استان از اول آبان ماه سال جاری می توانند به ساختمان شماره 3 سازمان واحد امور ورزشی مراجعه نمایند.

* توجه: معرفی نامه و آموزش رشته ورزشی فوق فقط شامل خود شخص عضو کددار (مرد) سازمان می باشد و شامل هیچکدام از اعضای خانواده نمی گردد.