آموزش و انتخاب نفرات جهت تیم های تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی-تنیس روی میز و شطرنج بانوان

قابل توجه کلیه اعضاء (زن) کددار و بدون کد سازمان:

از کلیه علاقه مندان به رشته های ورزشی تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی – تنیس روی میز و شطرنج (بانوان) دعوت به عمل می آید تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 30/11/90 جهت نام نویسی به ساختمان شماره 3 سازمان واحد امور ورزشی مراجعه نمایند.

ضمناً نام نویسی مذکور جهت آموزش بانوان عضو سازمان در 3 رشته ورزشی مذکور و انتخابی تیم های ورزشی سازمان جهت اعزام به مسابقات و المپیادهای ورزشی کشوری می باشد.