ثبت نام کلاس آموزشی شنا

در راستای اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در بخش ورزشی و با هدف ارتقاء و ترویج فرهنگ ورزش بدینوسیله کمیته ورزش سازمان با همکاری استخر کمیته امداد امام خمینی بوشهر اقدام به برگزاری کلاس آموزش شنا جهت اعضاء سازمان و خانواده درجه یک آنها نموده است که شرایط شرکت در کلاس مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- اولویت شرکت در کلاس مذکور با مهندسینی می باشد که طی امسال از استخر استفاده ننموده باشند.

2- شرکت در کلاس مذکور جهت خود عضو یا همسر یا فقط یکی از فرزندان (دختر یا پسر) وی می باشد و مبلغ پرداختی از طرف سازمان حداکثر برای یکی از نفرات قید شده فوق می باشد.

3- هزینه شرکت در کلاس آموزش شنا به صورت عمومی مبلغ 000/600 ريال جهت هر نفر و برای 12 جلسه آموزشی از بعد از ماه مبارک رمضان می باشد.

4- هزینه پرداختی به استخر کمیته امداد جهت نفر معرفی شده از طرف سازمان مبلغ 000/200 ريال می باشد و مابقی مبلغ می بایستی توسط خود شخص به مکان مذکور پرداخت گردد.

5- محل برگزاری کلاس های مذکور استخر کمیته امداد امام خمینی واقع در تنگک سوم می باشد.

6- کلیه نفراتی که تمایل به ثبت نام در کلاس مذکور دارند می توانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 01/06/90 به واحد امور رفاهی سازمان واقع در ساختمان شماره 3 جهت نام نویسی مراجعه نمایند.

7- برنامه شروع کلاسها و نحوه برگزاری و انتخاب نفرات نام نویسی شده متعاقباً از طریق سایت یا سامانه پیامک سازمان اعلام می گردد.