کسب مقام سوم تیراندازی با تپانچه المپیاد ورزشی کشور-اصفهان

طبق خبرهای رسیده تیم تیراندازی سازمان در اولین حضور خود موفق به کسب مقام سوم تیراندازی با تپانچه گردیده است ضمن تبریک به اعضاء تیم و کلیه اعضاء سازمان اخبار کامل در این زمینه پس از بازگشت کاروان ورزشی به اطلاع خواهد رسید.