به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، جلسه فی مابین سازمان با شهرداری برازجان در روز شنبه 27 آبان ماه 1402 در محل شهرداری برازجان تشکیل شد.

این جلسه با حضور قدوسی شهردار برازجان، عباسی معاون شهرسازی شهرداری برازجان و کارشناسان مربوطه و سیدسعید علم بلادی رئیس سازمان، چاهشوری مدیر فنی و مهندسی نظام مهندسی و حمید صابری مسئول دفتر نمایندگی برازجان برگزار شد.

در ابتدای جلسه قدوسی ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه، در خصوص همکاری های فی مابین شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی مطالبی را عنوان نمود و در ادامه از نحوه همکاری شهرداری برازجان و سازمان در بحث فنی و اجرایی ساختمان ها و نظارت بر آنها ابراز خرسندی کرد.

سپس سعید علم بلادی رئیس نظام مهندسی بوشهر در خصوص همکاری های بیشتر این دو ارگان که بیشترین رابطه با شهروندان در بحث ساخت و سازها را دارند مواردی را بیان کرد و برای همکاری های بیشتر این دو در آینده و نظارت بیشتر بر پیاده شدن و رعایت اصول مقررات ملی توسط مالکین و شهروندان و عدم انجام تخلفات ساختمانی و کنترل مسائل فنی و مهندسی نکات مهم و قابل توجهی را بیان نمود.

همچنین در این جلسه در خصوص انجام آزمایش های ژئوتکنیک برای کلیه ساختمان ها و نقشه های ساختمانی طراحی شده و اجرای آنها در شهر برازجان بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر