قابل توجه کلیه مهندس محترم عضو سازمان (کلیه رشته ها):

جهت ثبت نام در دوره آموزشی مجازی «کارگاه فنی تخصصی یادگیری فعال مهارتی افزودنی های بتن» که در تاریخ 14 دی ماه 1402 برگزار می گردد، می توانید به لینک ذیل مراجعه فرمائید.

 

 

لینک ثبت نام دوره